Technical Site

Statystyki

Technical Site
[299]
[100%]
Wstęp
[50]
[4.6%]
Przerzutniki
[42]
[3.9%]
Komparatory
[29]
[2.7%]
Liczniki asynchroniczne
[36]
[3.3%]
Liczniki synchroniczne
[28]
[2.6%]
Kolokwium I
[15]
[1.4%]
Bramki logiczne
[49]
[4.5%]
Realizacja funkcji logicznych
[74]
[6.8%]
Dekodery i enkodery
[29]
[2.7%]
Transkodery
[33]
[3%]
Kolokwium II
[17]
[1.6%]
Rejestry
[31]
[2.9%]
Sumatory
[30]
[2.8%]
Multipleksery
[32]
[2.9%]
Demultipleksery
[30]
[2.8%]
Kolokwium III
[22]
[2%]
AVSimZ80
[26]
[2.4%]
Kolokwium IV
[8]
[0.8%]
DSM-51
[47]
[4.3%]
Kolokwium V
[5]
[0.5%]
BASCOM
[34]
[3.1%]
Kolokwium VI
[10]
[1%]